Allmänna villkor & GDPR

Meny

Bygglovshandlingar

Konstruktionshandlingar

Energihandlingar

Allmänna vilkor

Sammanfattning Beställare anlitar BLP Sverige AB för konsultarvode

Betalning Betalning sker när uppdraget är slutfört om inget annat bestäms vid beställning. Alla priser är inklusive moms.

Betalningssätt Betalning sker via Swish, Paypal eller Klarna. Återkommande kunder kan betala mot faktura.

Återbetalning BLP Sverige AB tar ej betalt i förskott.

Juridiska moment Kontraktet följer ABK 09 om inget annat meddelas.

Fördröjd underlag BLP Sverige AB tar ej betalt i förskott, men om ett ärende ej blir komplett från beställarens sida så makuleras ärendet efter 3 månader.

Fördröjd återkoppling BLP Sverige AB tar ej betalt i förskott, men om beställaren inte återkopplar inom 3 månader så makuleras ärendet.

Ogiltigt underlag vid beställning av konstruktionsberäkningar Vid beställning av konstruktionsberäkningar inför exempelvis tekniskt samråd är beställare ansvarig för att försedda arkitektritningar är möjliga att dimensionera och räkna på. Ifall arkitektritningarna inte är det så ska BLP Sverige AB tydligt klargöra vad faktorerna är som omöjliggör dimensionering. Därefter faller det på beställaren att antingen konsultera den part som ritat arkitektritningarna för korrigering, eller eventuellt beställa arkitektritningar från BLP Sverige AB.

Det är beställarens ansvar att beställa med giltigt underlag och det går därför inte att få en återbetalning vid detta fall.

Ändringar Om du skulle vilja ändra på din ritning under projektets gång så kan du beställa det och får då nytt pris. Betalning sker när uppdraget är slutfört om inget annat bestäms vid beställning.

Rättningar Om våra ritningar inte överensstämmer med dina önskningar/underlag som vi fått vid projektstart så ingår det i priset.

Kompletteringar Utan Detaljplan Vid beställning av bygglovsprojekt ingår komplettering ifall det krävs av kommunen. Det görs utan kostnad om kommunen begär detta och att det handlar om rittekniska fel. Om det strider mot detaljplanen, områdesbestämmelser eller översiktsplanen och kräver ändring av hela byggnaden så blir det ett nytt projekt med nytt pris.

Kompletteringar med Detaljplan Vid beställning av bygglovsprojekt ingår komplettering ifall det krävs av kommunen. Det görs utan kostnad om kommunen begär detta.

Copyrights BLP Sverige AB har rätt att visa upp sitt arbete som referensprojekt, exempelvis på sin egen hemsida, sin Facebook sida, eller generellt för marknadsföring.

GDPR

Vi behandlar personuppgifter om dig samt information om ditt projekt med oss.

Det vill vi göra för att vi ska kunna leverera vår tjänst till dig. Efter att vi utfört vår tjänst kan det förekomma att vi kontaktar dig för att följa upp hur bygglovsärendet har gått med din kommun. Det kan också förekomma att vi skickar nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig.

De personuppgifter vi behöver för att skicka nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig är

– Namn – E-postadress

Om vi behöver beställa saker som exempelvis kartor, inmätning, utsättning åt dig så behöver vi ditt personnummer. Därför behandlar vi i vissa fall ditt personnummer också.

De uppgifter vi behöver för att leverera vår tjänst till dig är din bostadsadress, fastighetsbeteckning samt kommun. Vi behandlar också ditt telefonnummer i syfte att ringa upp dig ifall vi behöver information från dig eller önskar återkomma angående ditt projekt hos oss.

Vidare lagras följande information hos oss:

– Beskrivning av ditt projekt inklusive åtgärd – Kostnaden för ditt projekt – Krävda ritningar för att leverera ditt projekt

Återkallande av samtycke Du har alltid rätt att enkelt kunna motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföring. Du har därför alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev till dig. Du återkallar ditt samtycke genom att klicka på avbeställningslänken längst ner i nyhetsbrevet.

Leverantörer

För att vi ska kunna leverera våra tjänster anlitar vi nedanstående leverantörer med vilka vi också har avtal som omfattar villkor för personuppgiftshantering.

Leverantör (underbiträden) – Region – Användning – Org.nr.

Summera Support (Altiva AB) / EU / Ärendehantering / 556248-0698

Lämnande av samtycke Genom att beställa och påbörja ett projekt med oss godkänns detta avtal samt samtyckte av uppgiftsbehandlingen på denna sida.