När ni har en fastighet eller tänker köpa en fastighet så finns det ett enkelt sett att få veta mer om den. Skriv ett mail eller ring till er kommun och säg att ni vill få ut alla handlingar och ritningar som har med er fastighet att göra. Säg att ni även vill ha ut en fastighetsrapport och detaljplan eller områdesbestämmelser. Slutligen om fastigheten är utanför detaljplanerat område och saknar områdesbestämmelser så frågar ni om den påverkas av sammanhållen bebyggelse.

läs mer