Energihandlingar

När du fått ditt beslut om beviljat bygglov är det dags för Tekniskt samråd med byggnadsnämnden.
Byggnadsinspektören som leder samrådet kräver ofta in ett antal handlingar som ligger till grund för  att byggnadsnämnden kan skriva ut ditt Startbesked, energibalansberäkningen är en av dessa handlingar.  Energibalansberäkningen skall utföras både vid nybyggnad och vid tillbyggnad av en befintlig byggnad.

Programmet som används vid energiberäkningarna är EnergyCalc och uppdateras kontinuerligt för att följa Boverkets regler i BBR. Programmet är ingen gratis version som många andra använder sig av och kan då garantera hög kvalité.  EnergyCalc är Sveriges enda energiberäkningsprogram som är helt uppbyggd enligt beräkningsstandarder från ISO som rekommenderas av Boverket och EU vilket har gett säkra beprövade resultat.

För att klara kraven ska husets energiförbrukning vara under klimatzonens krav som redovisas i kWh/m² och år, se kraven nedan för respektive klimatzon. För bästa möjliga resultat skall energiberäkningen tas fram i projekteringsstadiet då jag kan tipsa och hur man sänker energiförbrukningen eller förbättrar byggnaden ur energisynpunkt.

Meny

Bygglovshandlingar

Konstruktionshandlingar

Energihandlingar

Hur går det till?

Vi levererar energibalansberäkningar med hög kvalitet inom hela landet,

Normal leveranstid 1 till 3 arbetsdagar.

Certifierad programvara används för beräkningarna.

Beräkning av primärenergi enligt senaste BBR 25 och 26.

Vad vi behöver för att genomföra en energibalansberäkning:

  • Plan-, fasad- och sektionsritningar.
  • Fastighetens adress.
  •  
  • Typ av uppvärmningssystem, exempelvis frånluftsvärmepump, luft/vatten värmepump, bergvärmepump, vedpanna eller fjärrvärme.
  • Typ av värmedistributionssystem, exempelvis radiatorer/element eller golvvärme.
  • Typ av ventilation, exempelvis mekanisk frånluft eller från- och tilluft med återvinning (FTX).
  • Beskrivningar eller ritningar som beskriver material och dimensioner i väggar, golv och tak.
  • U-värden för fönster och dörrar.
  • Adress till beställare, postadress, e-postadress samt telefonnummer.

 

Priser
Villor och fritidshus, utbyggnad och nybyggnation: 2950 kr inklusive moms*
Kommersiella fastigheter och flerfamiljshus: Offert.

*Gäller normala uppdrag, avancerad arkitektur med mera kan medföra ett annat pris, i så fall kontaktar vi dig innan uppdraget påbörjas.

Energiberäkning / Energibalansberäkning / Specifik Energianvändning

När du fått ditt beslut om beviljat bygglov är det dags för Tekniskt samråd med byggnadsnämnden.
Byggnadsinspektören som leder samrådet kräver ofta in ett antal handlingar som ligger till grund för  att byggnadsnämnden kan skriva ut ditt Startbesked, energibalansberäkningen är en av dessa handlingar.  Energibalansberäkningen skall utföras både vid nybyggnad och vid tillbyggnad av en befintlig byggnad.

Programmet som används vid energiberäkningarna är EnergyCalc och uppdateras kontinuerligt för att följa Boverkets regler i BBR. Programmet är ingen gratis version som många andra använder sig av och kan då garantera hög kvalité.  EnergyCalc är Sveriges enda energiberäkningsprogram som är helt uppbyggd enligt beräkningsstandarder från ISO som rekommenderas av Boverket och EU vilket har gett säkra beprövade resultat.

För att klara kraven ska husets energiförbrukning vara under klimatzonens krav som redovisas i kWh/m² och år, se kraven nedan för respektive klimatzon. För bästa möjliga resultat skall energiberäkningen tas fram i projekteringsstadiet då jag kan tipsa och hur man sänker energiförbrukningen eller förbättrar byggnaden ur energisynpunkt.

Klimatzon 1
Jämtland, Norrbotten, Västerbotten
Eluppvärmda hus (värmepump, luft/vatten etc.): 95 kWh/m² och år.

Annan uppvärmning (fjärrvärme, pellets etc.): 130  kWh/m² och år.

Klimatzon 2
Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västernorrland
Eluppvärmda hus (värmepump, luft/vatten etc.): 75 kWh/m² och år.
Annan uppvärmning (fjärrvärme, pellets etc.): 110 kWh/m² och år.

Klimatzon 3
Gotlands, Jönköpings, Kronobergs, Stockholms, Södermanlands,Uppsala, Västmanlands, Västra Götalands,Örebro och Östergötlands län för utom Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö kommun.
Eluppvärmda hus (värmepump, luft/vatten etc.): 55  kWh/m² och år.
Annan uppvärmning (fjärrvärme, pellets etc.): 90   kWh/m² och år.

     Klimatzon 4
Blekinge, Hallands, Kalmar och Skåne samt

Härryda, Mölndal,Partille och Öckerö kommun.

Eluppvärmda hus (värmepump, luft/vatten etc.): 50 kWh/m² och år.
Annan uppvärmning (fjärrvärme, pellets etc.): 80   kWh/m² och år.

Energiberäkning

Vad är en energiberäkning?
Du som bygger nytt eller bygger till behöver oftast komplettera din bygglovsansökan med en energibalansberäkning eller energiberäkning som det även kallas. Detta är en teoretisk simulering över hur mycket energi det färdigställda huset kommer att använda under ett normalår. Senast två år efter att byggnaden tas i bruk ska detta verifieras genom att utföra en energideklaration.

Varför skall ni anlita oss?
Våra energiexperter utför energiberäkningarna i enlighet med Boverkets ByggRegler, BBR 24 alternativt BBR 25 och använder brukarindata

från BFS 2017:6 BEN-2

Samt använder den senaste programvara för energiberäkningen: EnergiCalc

Läs mer om hur en energiberäkning ska utformas.
www.boverket.se BBR 25

Energiklassificering

A Klass = < 50%

B Klass = > 50% - <70%

C Klass = >70% - <100%

D Klass = >100% - <135%

E Klass = >135% - <180%

F Klass = >180% - <235%

G Klass = >235%

 

   

Priser

Villor och fritidshus, utbyggnad och nybyggnation fr. 2 950kr
Kommersiella fastigheter och flerfamiljshus Offert

Annonser

Kontakt

Ta kontakt med oss genom att skicka ett mail till info@bygglovsprocessen.se

Ni kan även ringa oss på 072-3596895

Vi gör en del uppdateringar i vårt ärendehanteringssystem. Därför ber vi er skicka ett mail så återkopplar vi så fort det går.