Skicka in material

Vad vi behöver för att genomföra en energibalansberäkning: 

  • Plan-, fasad- och sektionsritningar. 
  • Fastighetens adress. 
  • Fastighetsbeteckning. 
  • Typ av uppvärmningssystem, exempelvis frånluftsvärmepump, luft/vatten värmepump, bergvärmepump, vedpanna eller fjärrvärme.
  • Typ av värmedistributionssystem, exempelvis radiatorer/element eller golvvärme. 
  • Typ av ventilation, exempelvis mekanisk frånluft eller från- och tilluft med återvinning (FTX). 
  • Beskrivningar eller ritningar som beskriver material och dimensioner i väggar, golv och tak. 
  • U-värden för fönster och dörrar. 
  • Adress till beställare, postadress, e-postadress samt telefonnummer.
<iframe src="https://fcq.summera.support/forms/default.aspx?WK=50VJ3R2DCXYUNWJ" style="width:100%;height:800px" frameborder="0"></iframe>