När ni har en fastighet eller tänker köpa en fastighet så finns det ett enkelt sett att få veta mer om den. Skriv ett mail eller ring till er kommun och säg att ni vill få ut alla handlingar och ritningar som har med er fastighet att göra. Säg att ni även vill ha ut en fastighetsrapport och detaljplan eller områdesbestämmelser. Slutligen om fastigheten är utanför detaljplanerat område och saknar områdesbestämmelser så frågar ni om den påverkas av sammanhållen bebyggelse.

”Hej
Vi skulle vilja ha ut alla ritningar och handlingar ni har på ”er fastighetsbeteckning”, samt detaljplan eller områdesbestämmelser om det finns och den ej är inom detaljplanerat område. Om den saknar detaljplan och områdesbestämmelser vill vi veta om det är klassat som sammanhållen bebyggelse?
Med Vänliga Hälsningar!
”Ert namn”

Spar dessa handlingar i er huspärm eller där ni förvarar viktiga dokument, dessa handlingar har ni nytta av om ni i framtiden tänker göra förändringar. Ni kanske tänker bygga till eller om något på er tomt. Om det finns ritningar så är dessa bra att ha om ni ska anlita någon som ska göra bygglovsritningar. I detaljplanen och områdesbestämmelserna står vad ni får göra.

Tänk på att det är er skyldighet att ta reda på vad som gäller för er egen fastighet. Mäklare har ingen informationsskyldighet och vet sällan allt vad som gäller för fastigheten, de vill ju bara att ni ska köpa.

Lycka till och hoppas ni fick nytta av tipset!