Nej, ni får inte börja bygga förrän ni fått startbesked och bygglovet måste ha vunnit laga kraft vilket tar 4 veckor från att bygglovet blev beviljat. Även om ni får bygglov med startbesked så måste ni vänta 4 veckor.