Vad är sammanhållen bebyggelse?

Det finns en definition på ”sammanhållen bebyggelse” i plan- och bygglagen, PBL. ”Sammanhållen bebyggelse” är bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. En bebyggelse är en ”sammanhållen bebyggelse” om...

Vecka 34 – 2019

När ni har en fastighet eller tänker köpa en fastighet så finns det ett enkelt sett att få veta mer om den. Skriv ett mail eller ring till er kommun och säg att ni vill få ut alla handlingar och ritningar som har med er fastighet att göra. Säg att ni även vill ha ut...