De allra flesta åtgärder kräver följande:
Planritning där man ser rumsindelning, nya (snedsträckas) och befintliga väggar, dörrar och fönster. Planritningen skall vara i skalla 1:50 eller 1:100 och måttsatt.
Fasadritning där man ser byggnaden från de olika väderstrecken, ni behöver bara rita de fasader som påverkas av åtgärden. Fasadritningarna ska visa detaljer såsom panel, knutar, foder och takbeklädnad. Marklinjer ska visas och om markförändringar görs ska detta synas på fasaderna genom att strecka hur marken såg ut innan. Fasadritningarna ska också vara i skala 1:50 eller 1:100.
Sektionsritning där man ser åtgärden i genomskärning. På sektionen skall vånings-, byggnads- och färdigt golv (FG) höjder skrivas. Här skrivs också takvinklar in. Även sektionsritningarna skall vara i skala 1:50 eller 1:100.
Situationsplan som visar vinkelrätt avstånd från tomtgränser till byggnaden. Här skriver man även in FG höjd, byggnadsyta (BYA) och bruttoyta (BTA). Åtgärden skall visas genom att den snedsträckas.