För att ta reda på detta så kontaktar ni bygglovsavdelningen på er kommun och begär ut detaljplanen. I planen står vad som gäller för er fastighet (tomt). I planen står hur stort ni får bygga, där står även hur högt, hur många byggnader, vilken typ av byggnader, hur många lägenheter osv. När det gäller hur stort ni får bygga så kan det formuleras på flera sätt. Vanligast är att det står byggnadsarea vilket är samma sak som byggyta eller byggnadsyta, det förkortas BYA. BYA är den yta som byggnaden projekterar ner på marken, dock får taket sticka ut 0,5m eller mindre utan att räknas in. Även skärmtak räknas in i BYA. Det andra som kan stå är total bruttoarea (BTA) och innebär att alla våningsplan räknas in. Har ni en byggnad med 2 våningar som har en BYA på 100m² så blir den totala BTA 100m² + 100m² = 200m².