Kommunen har 4 veckor på sig att begära in kompletteringar till ert ärende, när de har fått in kompletta handlingar så har de 10 veckor på sig att ta beslut.